Referens ProjektNedanstående redovisas några exempel på projekt som vi har utfört

Projekt Hotell Ulriksdal, nybyggnad
Yta: ca 10200 m²
Omfattning: Projektering av VVS-installationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Kv Örtagården, Eskilstuna, ombyggnad (ROT) 183 st lägenheter
Omfattning: Projektering av VVS-installationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Kungsörs nya skola, Nybyggnad av skola
Yta: ca 8000 m²
Omfattning: Projektering av VVS-, styr-, och övervakningsinstallationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt SLL, C30-Anpassning, om- och tillbyggnad av Nybodadepån
Yta: ca 3200 m²
Omfattning: Projektering av VVS-/styr- och övervakningsinstallationer samt processinstallationer för utförandeentreprenad.

Projekt SLL, C30-Anpassning, om- och tillbyggnad av Hammarbydepån
Yta: ca 12000 m²
Omfattning: Projektering av VVS-/styr- och övervakningsinstallationer samt processinstallationer för utförandeentreprenad.

Projekt Kv Storken 4, Strängnäs, Nybyggnad av gruppboende
Uppdragsgivare: Strängnäs Kommun
Yta: ca 515 m²
Omfattning: Projektering av VVS-/styr- och övervakningsinstallationer för utförandeentreprenad.

Projekt Kv Ormvråken 4, Torshälla, Nybyggnad av förskola
Uppdragsgivare: Lokal VVS-entreprenör i Eskilstuna
Yta: ca 1330 m²
Omfattning: Projektering av VS-installationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Alfa Laval i Eskilstuna, ombyggnad av kontor
Uppdragsgivare: Lokal VVS-entreprenör i Eskilstuna
Yta: ca 400 m²
Omfattning: Projektering av VVS- och kylinstallationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Västermo Malmberga 2:5, om- och tillbyggnad av brandstation
Uppdragsgivare: Lokal VVS-entreprenör i Eskilstuna
Yta: ca 300 m²
Omfattning: Projektering av rörinstallationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt SLL, Pendeltågdepå i Södertälje, ombyggnad av uppställninghall för lyftare
Yta: ca 6000 m²
Omfattning: Projektering av VVS-/styr- och övervakningsinstallationer samt processinstallationer för utförandeentreprenad.

Projekt SLL, Pendeltågdepå i Södertälje, om- och tillbyggnad av personalbyggnad
Yta: ca 1500 m²
Omfattning: Projektering av VVS-/styr- och övervakningsinstallationer för totalentreprenad.

Projekt SLL, Pendeltågdepå i Södertälje, om- och tillbyggnad av tvätthall till avisningsanläggning
Yta: ca 2200m²
Omfattning: Projektering av VVS-/process, styr- och övervakningsinstallationer

Projekt Kv Vitbetan, Huddinge, Huge Fastigheter, om- och tillbyggnad av förskola
Uppdragsgivare: Lokal VS-entreprenör i Stockholm
Yta: ca 600 m²
Omfattning: Projektering av VS-installationer till bygghandling för totalentreprenad

Projekt Kv Balustraden 4, Johanneshov, ombyggnad flerbostadshus (56 lgh)
Uppdragsgivare: Lokal ventilationsentreprenör respektive VS-entreprenör i Stockholm
Yta: ca 3200 m²
Omfattning: Projektering av VVS-installationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Volvo CE, Eskilstuna, ombyggnad ställverk för elkraft i byggnad TC
Uppdragsgivare: Lokal El- och kraftentreprenör i Södertälje
Omfattning:Projekt- och byggledning/ installationssamordning

Projekt Volvo CE, Eskilstuna, ombyggnad ställverk för elkraft i byggnad GA
Uppdragsgivare: Lokal El- och kraftentreprenör i Södertälje
Omfattning: Projekt- och byggledning/ installationssamordning

Projekt Kv Magneten 37, SLL Ulvsundadepån, Trafikledningscentral
Yta: ca 2400 m²
Omfattning: Byggledning/installationssamordning

Projekt Flaten 1:3, Listudden Stockholm, om och tillbyggnad.
Yta: ca 300 m²
Omfattning: Entreprenadbesiktning av VVS-installationer

Projekt Salarp 2, ombyggnad av dagverksamhet, Salem Kommun
Uppdragsgivare: Salem Kommun
Yta: ca 200 m²
Omfattning: Entreprenadbesiktning av VVS-installationer samt kontroll/granskning av handlingar i produktionsskedet

Projekt Stocksundsgårdens äldreboende, Danderyd Kommun
Yta: ca 1400 m²
Omfattning: Installationssamordning under produktionstiden

Projekt Kv Balustraden 4, Johanneshov, ombyggnad av flerbostadshus (56 lgh)
Uppdragsgivare: Privat Fastighetsbolag i Stockholm
Yta: ca 3200 m²
Omfattning: Projektering av VVS-installationer som förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Projekt Nybyggnad av lagerbyggnad, EJA-huset i Eskilstuna
Uppdragsgivare: Lokal VVS-entreprenör i Eskilstuna
Yta: ca 4000 m²
Omfattning: Projektering av luftbehandlingsinstallationer

Projekt Södergatan Syd, Märsta, ombyggnad restaurangkök
Uppdragsgivare: Privat Fastighetsbolag i Stockholm
Yta: ca 250 m²
Omfattning: Projektering av VVS-, styr- och övervakningsinstallationer för utförande entreprenad

Projekt Kv Rödlöken, Solna, nybyggnad 5 st flerbostadhus
Uppdragsgivare: Privat Fastighetsbolag i Stockholm
Yta: ca 6000m²
Omfattning: Projektering av VVS-, styr- och övervakningsinstallationer för totalentreprenad.

Projekt Kv Makaronen, Sundbyberg, ombyggnad flerbostadshus
Uppdragsgivare: Lokal ventilationsentreprenör i Stockholm
Yta: ca 2600m²
Omfattning: Projektering av luftbehandlingsinstallationer som bygghandling för totalentreprenad.

Projekt Kv Makaronen, Sundbyberg, ombyggnad flerbostadshus
Uppdragsgivare: Privat Fastighetsbolag i Stockholm
Yta: ca 2600m²
Omfattning: Projektering av VVS-, styr- och övervakningsinstallationer som förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Projekt Kv Såningsmannen, Årsta, ombyggnad av 2 st flerbostadhus
Uppdragsgivare: Lokal VS-entreprenör respektive ventilationsentreprenör i Stockholm
Yta: ca 3200 m²
Omfattning: Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer som bygghandling för totalentreprenad

Projekt Rönninge gymnasium, ombyggnad av skola i Salems Kommun
Uppdragsgivare: Salem Kommun
Yta: ca 5500 m²
Omfattning: Utredning, kalkylering och projektering av
VVS-, styr- och övervakningsinstallationer för upprättande av programhandling

Projekt Karinlundsskolan, Strängnäs Kommun
Uppdragsgivare: Strängnäs Kommun
Yta: ca 3000 m²
Omfattning: Projektering av styr- och övervakningsinstallationer för totalentreprenad