Om företaget

V Company AB är ett privatägt oberoende aktiebolag som startade sin verksamhet i April 2011 med säte i Eskilstuna .
Vi tillhandahåller VVS-tekniska konsulttjänster i huvudsak med fokus på energi- och kostnadseffektiva lösningar för rationellt byggande till hög kvalitet och säkra leveranser.
För att uppfylla hög kvalitet på levererade produkter och tjänster arbetar vi med verksamhetsstyrning enligt SS-EN-ISO 9001 och ISO 14001 som vidareutvecklas kontinuerligt