kvalitets- & miljöpolicy

V Company AB står för teknisk kompetens och kreativitet, med fokus på driftsäkra och kostnadseffektiva lösningar för rationellt byggande till hög kvalitet och säkra leveranser.
Vi tillgodoser att kundens krav och önskemål uppfylles i enlighet med projektets förutsättningar och gällande normer, regler och krav.
Vi medverkar till att uppfylla kundens krav och önskemål genom att objektivt välja energieffektiva och miljövänliga tekniska lösningar, produkter och material.
För att uppfylla hög kvalitet på levererade produkter och tjänster arbetar vi med verksamhetsstyrning enligt SS-EN-ISO 9001 och ISO 14001 som vidareutvecklas kontinuerligt.